Vilkår og betingelser

vilkår ogbetingelsers

Forbrugerbeskyttelseslov Tyrkiet

Emnet for denne aftale er salg af elektroniske tjenester fra AGENTURET fra webstedet www.ministertours.com AF FORBRUGEREN, 4077 om salg og levering af tjenester specificeret i de kvalificerende priser og salgspriser; Forbrugerbeskyttelse fjernaftaler.

Parternes rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningerne.

GENERELLE REGLER:

FORBRUGEREN accepterer, at turen og kvalifikationen af tjenesten, salgsbeløbet, betalingstypen og alle foreløbige oplysninger om forestillingen er modtaget og nødvendige bekræftelser er foretaget i elektronisk form.
AGENTURET er ansvarligt over for FORBRUGEREN for, hvordan kontraktens genstand og tjenesteydelsen leveres.
AGENTURET er ansvarlig for skader og godtgørelse, hvis det ikke overholder kontrakten. Visum er ikke inkluderet i de købte ture og aktiviteter.
FORBRUGEREN skal skriftligt underrette AGENTURET om eventuelle klager. AGENTURET er ansvarlig for at finde en række løsninger på en gennemtænkt måde.
FORBRUGEREN kan ændre datoen for turen til en senere uden ekstra gebyr, hvis han giver besked om det 3 dage i forvejen.
FORBRUGEREN betaler ikke moms for den ydelse, han modtager. Alle priser er inklusiv moms.

ANNULLER & OVERFØRSEL

AGENTURET forbeholder sig, på trods af det nødvendige turistmiljø, eventuelle ugunstige forhold, der måtte opstå, ret til at aflyse turen på grund af jordskælv, terrorhandlinger, ugunstige vejrforhold, forhindringer på vejen og uforudsete tekniske vanskeligheder. I dette tilfælde har forbrugeren ikke ret til at gøre indsigelse.
FORBRUGEREN kan annullere turen 15 dage før turens start, og AGENTURET vil returnere pengene.
EN FORBRUGER kan anmode om en refusion på 50 % af deres penge, hvis han/hun anmoder om, at turen bliver aflyst en uge før turens start.
EN FORBRUGER kan ikke anmode om en afbestilling mindre end 7 dage i forvejen. Datoændringer foretaget af FORBRUGEREN er ikke fastsat i kontrakten.
FORBRUGEREN har ret til at overføre turen til en anden person op til 7 dage før den planlagte dato for rejsen.
FORBRUGEREN meddeler ikke skriftligt, at han/hun ikke kan deltage i turen, som han gik glip af. AGENTURET har ret til at annullere ture, som kunden foretager efter 24 timer. I sådanne tilfælde vil der ikke blive udstedt refusion.
AGENTURET har ret til at annullere turen helt eller delvist, hvis det skønner det nødvendigt. I sådanne tilfælde skal han informere FORBRUGEREN om ændringen af turen ved at sende en skriftlig meddelelse. STYRET kan ændre rækkefølgen af besøg i tilfælde af skriftlig meddelelse. I sådanne tilfælde, hvis FORBRUGEREN ikke ønsker at deltage i turen, kan omkostningerne blive refunderet for ikke-forbrugsvarer.
AGENTEN kan underrette FORBRUGEREN personligt eller på hjemmesiden eller på enhver tilgængelig måde. Forbrugeren accepterer og bekræfter denne situation personligt.

AUTORISERET RET

Forbrugerdomstole og Voldgiftsretter i Tyrkiet er ansvarlige for problemer, der kan opstå under gennemførelsen af denne kontrakt. FORBRUGEREN accepterer og accepterer alle vilkårene i denne aftale.

Minister Tours

Ud over forventningerne

Rejsekontor i Tyrkiet


social messengers