شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط

موضوع:

موضوع این قرارداد فروش خدمات الکترونیکی آژانس از وب سایت www.ministertours.com به مصرف کننده است، طبق قانون شماره. ۴۰۷۷ در مورد فروش و عملکرد خدمات مشخص شده در شرایط صدور و قیمت فروش، قانون حمایت از مصرف کنندگان - قراردادهای فاصله. حقوق و تعهدات طرفین مطابق مقررات این مقررات است.  
 

مقررات عمومی:

 1. مسافر متعهد میگردد که تور و شرایط خدمات آن را به، میزان فروش، نوع پرداخت و تمام اطلاعات اولیه در مورد عملکرد و پیش اطلاعات مربوط به عملکرد آگاهی داشته باشد و تایید لازم را در محیط الکترونیکی انجام دهد.
 2. مسئولیت مسافر به عهده آژانس است به این دلیل که موضوع قرارداد و خدمات نوشته شده است.
 3. آژانس مسئول خسارت و جبران خسارت وارده است، در صورتی که با قرارداد مطابقت نداشته باشد.
 4. خرید و دریافت ویزا به عهده مسافر است و آژانس مسئولیتی در قبال آن ندارد.
 5. مسافر باید هرگونه شکایات را به صورت آگاهانه به آژانس اطلاع دهد. آژانس مسئول پیدا کردن تعدادی از راه حل ها در یک رویکرد به معنای واقعی است.
 6. مسافر می تواند تاریخ تور را عقب بندازد اما باید ۳ روز قبل از انجام برنامه و تور آن را به آژانس اطلاع دهد .
 7. مسافر هزینه خدمات اضافی را برای خدماتی که دریافت می کند پرداخت نمی کند. تمام قیمت ها شامل مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

لغو و انتقال

 1. آژانس، علیرغم محیط تورهای مورد نیاز، هر گونه شرایط نامساعد که ممکن است رخ دهد، ممکن است سفر را به دلیل زلزله، حوادث تروریستی، شرایط آب و هوایی نامساعد، انسداد جاده ای و مشکلات فنی پیش بینی نشده لغو کند. در این مورد، مسافر هیچ حق جبران خسارت ندارد.
 2. مسافر ممکن است تور را تا ۱۵روز قبل از دوره تور را لغو کند و می تواند پول خود را دریافت کند.
 3. مسافر اگر تور خود را یک هفته قبل لغو کند می تواند ۵۰ درصد از مبلغ تور را دریافت کند.
 4. مسافر نمی تواند درخواست لغو کمتر از ۷ روز را درخواست کند. ، او متعهد به پرداخت تمام پول خود است. تغییر تاریخ توسط مسافر وجود ندارد.
 5. مسافر می تواند تور خود را به کسی که می خواهد تا ۷ روز قبل از برنامه انتقال دهد.
 6. مسافر باید کنسلی تو را به صورت کتبی به آژانس پرداخت کند. در غیر اینصورت آژانس حق دارد تا تورهایی را که مشتری ۲۴ ساعته انجام می دهد را لغو کند. در چنین مواردی بازپرداخت انجام نخواهد شد.
 7. آژانس حق دارد که تمام یا بخشی از تور را لغو کند. در چنین مواردی، باید یک اطلاعیه کتبی به مسافر بدهد. آژانس ممکن است دستور بازدید را در صورت اطلاعیه کتبی تغییر دهد. در چنین مواردی، اگر مسافر مایل به شرکت در تور نباشد، خدمات غیر مصرفی می تواند پرداخت شود.
 8. آژانس ممکن است به فرد یا در وبسایت اطلاعیه لغو بزند. مسافر این وضعیت را را شخصاً تایید می کند.

دادگاه مجاز:

مسافر و آژانس مسئول پذیرفتن این قرارداد هستند و تمامی تعدات خود را انجام دهد. متقاضی باید تمام شرایط این قرارداد را پذیرفته باشد.

مینیستر تورز

فراتر از انتظارات

مجری تور لیدر آلانیا


social messengers