„Minister Tours“ – oficiali licencijuota kelionių agentūra Turkijoje

Sąlygos ir nuostatos

Sąlygos ir nuostatos

PAGRINDAS

Šios sutarties pagrindas - tai AGENTŪROS paslaugų, elektroniniu būdu parduodamų VARTOTOJUI, pirkimas tinklalapyje www.ministertours.com, pagrįstas Įstatymu №4077 "Apie pardavimą ir paslaugų teikimą, nurodytą kvalifikacinėse ir pardavimo kainose", „Įstatymu apie vartotojų teisių gynimą“, bei nuotolinėmis sutartimis.

Abiejų pusių teisės ir įsipareigojimai ryšium su Reglamento nuostatomis

Pagrindinės nuostatos:

VARTOTOJAS sutinka, kad turas ir paslaugų kvalifikacija, pardavimo kaina, apmokėjimo būdas ir visa išankstinė informacija apie paslaugos atlikimą gauta bei atlikti būtini patvirtinimai elektroniniu būdu. AGENTŪRA atsakinga už teisingą sutarties pateikimą ir už paslaugą. AGENTŪRA atsako už nuostolius ir atlygina žalą, jei paslauga neatitinka numatytosios sutartyje. Vizos neįeina į perkamų turų ir renginių sudėtį. VARTOTOJAS privalo raštiškai informuoti Agentūrą apie nusiskundimus. AGENTŪRA prisiima atsakomybę už ieškomus ir parenkamus sprendimus. VARTOTOJAS turi teisę keisti turo datą į vėlesnę be priemokos, jei praneša apie tai ne mažiau kaip prieš tris dienas. VARTOTOJAS nemoka mokesčių už gaunamą paslaugą – visos kainos nurodytos su mokesčiais.

Atšaukimas ir perdavimas:

AGENTŪRA, nepaisant turizmo aplinkos, įvairių kylančių aplinkybių, turi teisę atšaukti kelionę dėl žemės drebėjimų, teroro aktų, nepalankių oro sąlygų, kliūčių kelio ruože, netikėtų techninių gedimų. VARTOTOJAS tokiu atveju netenka teisės prieštarauti. VARTOTOJAS gali atšaukti turą likus 15 dienų iki pradžios, o Agentūra įsipareigoja grąžinti pinigus. Vartotojui grąžinama 50 % kelionės kainos, jei ji atšaukiama likus ne mažiau 7 dienoms. VARTOTOJAS negali reikalauti atšaukti turo mažiau nei prieš 7 dienas. Vartotojo siūlomos datos keitimas sutartyje nėra numatytas. VARTOTOJAS turi teisę perduoti turą kitam asmeniui likus ne mažiau 7 dienoms iki pradžios. Jei Vartotojas nepraneša raštu, kad negali dalyvauti ture, kurį praleido, Agentūra turi teisę atšaukti kitus turus, kurie numatyti po 24 val. Tokiais atvejais pinigai negrąžinami. AGENTŪRA turi teisę atšaukti turą pilnai ar dalimis, jei tam yra priežasčių. Tokiu atveju Vartotojui raštu pranešama apie pasikeitimus. Agentūra turi teisę keisti kelionės objektų lankymo seką, prieš tai informavus raštu Vartotoją. Vartotojui nesutikus, už negautas paslaugas turi būti atlyginta. AGENTŪRA informuoja Vartotoją asmeniškai arba tinklalapyje, ar kitu tinkamu būdu. Vartotojas priima ir patvirtina informaciją asmeniškai.

Įgaliotas teismas

Vartotojų ir arbitražo teismai Alanijoje įsipareigoja spręsti problemas, kylančias ryšium su šia sutartimi. VARTOTOJAS sutinka ir priima šios sutarties sąlygas.

Minister Tours

Viršija lūkesčius

Geriausia kelionių agentūra Turkijoje


fast reservations lt