Sąlygos ir nuostatos

Minister Tours paslaugų teikimo sąlygos ir nuostatos

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas Turkijoje

Šios sutarties pagrindas - tai AGENTŪROS paslaugų, elektroniniu būdu parduodamų VARTOTOJUI tinklalapyje www.ministertours.com, pardavimo sutartis, pagrįsta „Įstatymu №4077 apie pardavimą ir paslaugų teikimą, nurodytą kvalifikacinėse ir pardavimo kainose", „Įstatymu apie vartotojų teisių apsaugą“, bei nuotolinėmis sutartimis. 

Sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai

PAGRINDINĖS NUOSTATOS:

VARTOTOJAS sutinka, kad ekskursija, paslaugos kvalifikacija, pardavimo kaina, apmokėjimo būdas ir visa išankstinė informacija apie paslaugos teikimą gauta bei atlikti būtini patvirtinimai elektroniniu būdu.
AGENTŪRA atsako už kokybišką sutartyje aprašytų paslaugų teikimą.
AGENTŪRA atsako už nuostolius ir atlygina žalą, jei paslauga neatitinka numatytosios sutartyje. Vizos neįeina į perkamų ekskursijų ir renginių kainą.
VARTOTOJAS privalo raštiškai informuoti AGENTŪRĄ apie nusiskundimus. AGENTŪRA prisiima atsakomybę už ieškomus ir parenkamus sprendimus.
VARTOTOJAS turi teisę keisti ekskursijos datą į vėlesnę be priemokos, jei praneša apie tai ne mažiau kaip prieš tris dienas.
VARTOTOJAS nemoka PVM mokesčių už gaunamą paslaugą. Visos kainos nurodytos su mokesčiais.

ATŠAUKIMAS IR PERDAVIMAS

AGENTŪRA, nepaisant turizmo aplinkos, dėl įvairių kylančių aplinkybių, turi teisę atšaukti kelionę dėl žemės drebėjimų, teroro aktų, nepalankių oro sąlygų, kliūčių kelio ruože, netikėtų techninių gedimų. VARTOTOJAS tokiu atveju netenka teisės prieštarauti.
VARTOTOJAS gali atšaukti ekskursiją likus 15 dienų iki jos pradžios, o AGENTŪRA įsipareigoja grąžinti pinigus.
VARTOTOJUI grąžinama 50 % kelionės kainos, jei ji atšaukiama likus ne mažiau 7 dienoms.
VARTOTOJAS negali reikalauti atšaukti ekskursiją mažiau nei prieš 7 dienas. VARTOTOJO siūlomos datos keitimas sutartyje nėra numatytas.
VARTOTOJAS turi teisę perduoti ekskursiją kitam asmeniui likus ne mažiau 7 dienoms iki pradžios.
Jei VARTOTOJAS nepraneša raštu, kad negali dalyvauti ekskursijoje, kurią praleido, AGENTŪRA turi teisę atšaukti kitas ekskursijas, kurios numatytos po 24 val. Tokiais atvejais pinigai negrąžinami.
AGENTŪRA turi teisę atšaukti ekskursiją pilnai ar dalimis, jei tam yra priežasčių. Tokiu atveju VARTOTOJUI raštu pranešama apie pasikeitimus. AGENTŪRA turi teisę keisti kelionės objektų lankymo seką, prieš tai informavus raštu VARTOTOJĄ. VARTOTOJUI nesutikus, už negautas paslaugas turi būti atlyginta.
AGENTŪRA informuoja VARTOTOJĄ asmeniškai, tinklalapyje arba kitu tinkamu būdu. VARTOTOJAS priima ir patvirtina informaciją asmeniškai.

ĮGALIOTAS TEISMAS

Vartotojų ir arbitražo teismai Turkijoje įsipareigoja spręsti problemas, kylančias vykdant šią sutartį. VARTOTOJAS sutinka ir priima šios sutarties sąlygas.

Minister Tours

Pranoksta lūkesčius

Geriausia kelionių agentūra Turkijoje


social messengers
fast reservations lt