Minister Tours is het officiële erkende agentschap van Turkije

Voorwaarden

Voorwaarden

ONDERWERP

Het onderwerp van deze overeenkomst is de verkoop van elektronische diensten van het AGENTSCHAP via de website www.ministertours.com DOOR DE CONSUMENT, 4077 over de verkoop en levering van diensten gespecificeerd in de kwalificatie- en verkoopprijzen, Overeenkomsten op afstand met consumentenbescherming.

De rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van het Reglement.

ALGEMENE REGELS:

DE CONSUMENT gaat ermee akkoord dat de tour en de kwalificatie van de service, het bedrag van de verkoop, het type betaling en alle voorlopige informatie over de uitvoering zijn ontvangen en de de nodige bevestigingen zijn gedaan in elektronische vorm.
Het AGENTSCHAP is jegens de CONSUMENT verantwoordelijk voor de wijze waarop het onderwerp van het contract en de service worden geleverd.
Het AGENTSCHAP is verantwoordelijk voor schade en vergoeding als het niet voldoet aan het contract. Visa zijn niet inbegrepen bij de gekochte reizen en activiteiten.
De CONSUMENT moet klachten schriftelijk melden aan het AGENTSCHAP. Het AGENTSCHAP is verantwoordelijk voor het op een doordachte manier vinden van een reeks oplossingen.
De CONSUMENT kan de datum van de tour zonder extra kosten wijzigen naar een latere datum, als hij dit 3 dagen van tevoren meldt.
De CONSUMENT betaalt geen btw voor de dienst die hij ontvangt. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

ANNULEREN & OVERDRACHT

Het AGENTSCHAP behoudt zich, ondanks de noodzakelijke toeristische omgeving en eventuele ongunstige omstandigheden die kunnen ontstaan, het recht voor om de reis te annuleren vanwege aardbevingen, terroristische daden, ongunstige weersomstandigheden, obstakels op de weg en onvoorziene technische problemen. In dat geval heeft de consument geen recht van bezwaar.
De CONSUMENT kan de tour 15 dagen voor aanvang van de tour annuleren en het AGENTSCHAP zal het geld teruggeven.
Een CONSUMENT kan een terugbetaling van 50% van zijn geld aanvragen als hij / zij verzoekt om de tour een week voor aanvang van de tour te annuleren.
Een CONSUMENT kan geen annulering minder dan 7 dagen van tevoren aanvragen. Datumwijzigingen door de CONSUMENT worden niet in het contract bepaald.
De CONSUMENT heeft het recht om de reis tot 7 dagen voor de geplande reisdatum aan een andere persoon over te dragen.
De CONSUMENT deelt niet schriftelijk mee dat hij / zij niet kan deelnemen aan de gemiste tour. Het AGENTSCHAP heeft het recht om reizen die de klant maakt na 24 uur te annuleren. In dergelijke gevallen wordt er geen restitutie verleend.
Het AGENTSCHAP heeft het recht om de tour geheel of gedeeltelijk te annuleren als het dit nodig acht. In dergelijke gevallen moet hij de CONSUMENT informeren over de wijziging van de tour door middel van een schriftelijke kennisgeving. Het AGENTSCHAP kan de volgorde van bezoek wijzigen in geval van schriftelijke kennisgeving. In dergelijke gevallen, als de CONSUMENT niet wenst deel te nemen aan de tour, kunnen de kosten worden terugbetaald voor niet-consumeerbare diensten.
De AGENT kan de CONSUMENT persoonlijk of op de website of op elke beschikbare manier informeren. De consument accepteert en bevestigt deze situatie persoonlijk.

GEAUTORISEERD HOF

Consumentenrechtbanken en arbitragehoven van Alanya zijn verantwoordelijk voor problemen die zich kunnen voordoen tijdens de uitvoering van dit contract. De CONSUMENT gaat akkoord met en accepteert alle voorwaarden van deze overeenkomst.

Minister Tours

Beyond The Expectations

Reisbureau in Turkije


fast reservations nl