Voorwaarden

Voorwaarden

Consumentenbeschermingswet Turkije

Het onderwerp van deze overeenkomst is de verkoop van elektronische diensten van het AGENTSCHAP vanaf de website www.ministertours.com DOOR DE CONSUMER, 4077 over de verkoop en levering van diensten gespecificeerd in de kwalificerende en verkoopprijzen; Overeenkomsten op afstand voor consumentenbescherming.

De rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van het Reglement.

ALGEMENE REGELS:

DE CONSUMENT gaat ermee akkoord dat de rondleiding en de kwalificatie van de dienst, het bedrag van de verkoop, het type betaling en alle voorlopige informatie over de voorstelling zijn ontvangen en de noodzakelijke bevestigingen zijn gedaan in elektronische vorm.
Het AGENTSCHAP is tegenover de CONSUMENT verantwoordelijk voor de wijze waarop het voorwerp van het contract en de dienst worden geleverd.
Het AGENTSCHAP is verantwoordelijk voor schade en vergoeding indien het de overeenkomst niet nakomt. Visa zijn niet inbegrepen bij de gekochte tours en activiteiten.
De CONSUMENT moet het AGENTSCHAP schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele klachten. Het AGENTSCHAP is verantwoordelijk voor het vinden van een reeks oplossingen op een doordachte manier.
De CONSUMENT kan de datum van de tour zonder extra kosten wijzigen naar een latere datum, als hij dit 3 dagen van tevoren meldt.
De CONSUMENT betaalt geen btw voor de dienst die hij ontvangt. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

ANNULEREN & OVERDRACHT

Het AGENTSCHAP, ondanks de noodzakelijke toeristische omgeving, eventuele ongunstige omstandigheden die zich kunnen voordoen, behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren als gevolg van aardbevingen, terroristische daden, ongunstige weersomstandigheden, obstakels op de weg en onvoorziene technische problemen. In dit geval heeft de consument geen recht om bezwaar te maken.
De CONSUMENT kan de tour 15 dagen voor aanvang van de tour annuleren en het AGENTSCHAP zal het geld terugbetalen.
EEN CONSUMENT kan een terugbetaling van 50% van zijn geld vragen als hij / zij de tour een week voor aanvang van de tour annuleert.
EEN CONSUMENT kan geen annulering minder dan 7 dagen van tevoren aanvragen. Datumwijzigingen door de CONSUMENT worden niet bepaald door het contract.
De CONSUMENT heeft het recht om de reis tot 7 dagen voor de geplande datum van de reis over te dragen aan een andere persoon.
De CONSUMENT meldt niet schriftelijk dat hij/zij niet kan deelnemen aan de tour die hij heeft gemist. Het AGENTSCHAP heeft het recht om rondleidingen die de klant maakt na 24 uur te annuleren. In dergelijke gevallen wordt er geen restitutie verleend.
Het AGENTSCHAP heeft het recht de reis geheel of gedeeltelijk te annuleren als het dit nodig acht. In dergelijke gevallen moet hij de CONSUMENT op de hoogte brengen van de wijziging in de reis door een schriftelijke kennisgeving te sturen. Het AGENTSCHAP kan de volgorde van bezoek wijzigen in geval van schriftelijke kennisgeving. In dergelijke gevallen, als de CONSUMENT niet wenst deel te nemen aan de tour, kunnen de kosten worden terugbetaald voor niet-verbruikbare diensten.
De AGENT kan de CONSUMENT persoonlijk of op de website op de hoogte stellen, of op een andere beschikbare manier. De consument aanvaardt en bevestigt deze situatie persoonlijk.

BEVOEGDE RECHTER

Consumentenrechtbanken en arbitragehoven van Turkije zijn verantwoordelijk voor problemen die zich kunnen voordoen tijdens de uitvoering van dit contract. De CONSUMENT gaat akkoord met en aanvaardt alle voorwaarden van deze overeenkomst.

Minister Tours

Buiten de verwachtingen

Reisbureau in Turkije


social messengers
fast reservations nl